ห้างหุ่นส่วนจำกัด ศุภกรวัสดุภัณฑ์จำหน่ายวัสดุก่อสร้างแบบครบวงจร เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2548 โดยมีแนวคิด สร้างความสะดวกสบาย
รวดเร็ว และความถูกต้องเป็นหลัก  เรามีรถกระบะขนาดเล็ก-ใหญ่ เพื่อให้บริการลูกค้าได้ทุกรูปแบบ แต่หนึ่งสิ่งที่เราเร่งพัฒนาและพลักดันให้กับ
ลูกค้าอย่างต่อเนื่องก็คือ คุณภาพสินค้าและงานบริการ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ ดังนั้นทางร้านขอให้คำมั่นแก่ลูกค้าทุกท่านว่าเรา
จะซื่อสัตย์ต่อทุกการขาย เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า ราคาที่ท่านซื้อ ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้.